Білгород-Дністровський. Управління освіти, сімї, молоді та спорту Білгород-Дністровської міської ради

 

Методична робота

Основні напрямки роботи міського методичного кабінету:

·                    підготовка педагогічних працівників до реалізації Концепції нової української школи;

·                    сприяння професійному та особистісному розвитку педагогічних працівників в умовах реформування галузі через систему активних методичних заходів та використання інформаційних мережевих технологій;

·                    методичний супровід діяльності педагогічних працівників в умовах інклюзивного навчання дітей з особливими потребами;

·                    здійснення інформаційно- методичного супроводу освітнього процесу в загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах;

·                    трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів міста;

·                    консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організація навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук;

Завданнями методичної служби міста є:

 

  • створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення  кваліфікації.
  • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення Управління оцінки якості навчальної роботи педагогічних  працівників, що атестуються;

·                    перебудова та оновлення змісту, форм і методів організації освітнього процесу на засадах дитиноцентризму, особистісної орієнтації, компетентнісного підходу;

·                    забезпечення мережевої взаємодії   загальноосвітніми, дошкільними, та позашкільними навчальними закладами  з вищими навчальними закладами міста;

·                    формування єдиного виховного простору на засадах «педагогіки партнерства»: об’єднання зусиль навчальних закладів, сім’ї, громадськості для забезпечення національно-патріотичного виховання, особистісного зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму;

·                                 впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання.

·                                 проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань.

·                                 взаємодія з науковими відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань.

·                                 вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації освітнього процесу.

·                                 формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників;

·                                 проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;

·                                 висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в місті.

·                                 методичний кабінет у процесі реалізації покладених на нього завдань взаємодіє з центром практичної психології і соціальної роботи;  Білгород-Дністровським інклюзивно-ресурсним центром, Одеською академією неперервної освіти, вищими навчальними закладами, творчими спілками, громадськими організаціями та установами.

 

 

Методична робота – це безкраїй простір, який приховує безліч нових скарбів. Варто мати лише дух пошуковця – і все вдасться.

                                                                                                           Наша команда.